If a machine is expected to be infallible, it cannot also be intelligent.
Jeśli maszyna ma nie popełniać błędów, nie może być jednocześnie inteligentna.
- Alan Turing

In the world, which according to Nikolay Kardashov's classifiacion scale, transforms dangerously from civilisation type 0 to type 1, the AI development is probably the biggest problem we face. Hollywood screenwriters of the 20th century saw AI problem as a nice subject for a movie scenario. Nowadays scientists, engineers and philosophers are becoming more and more concerned about AI. Michio Kaku stated during his speach at Google HQ, that it might be our only chance for survival to megre with artificial intelligence ... and rule the Universe.

W świecie, w którym zgodnie z zaproponowaną przez Mikołaja Kardaszowa skalą klasyfikacji, następuje niebezpieczna transformacja z cywilizacji typu 0 do typu 1, jednym z najpoważniejszych problemów jest rozwój sztucznej inteligencji. Pułapka rozwoju, którą już w latach 80tych hollywoodzkie produkcje spektakularnie prezentowały jako zagrożenie dla ludzkości, dziś coraz częściej jest brana za coś o wiele poważniejszego niż potencjalny scenariusz kolejnej części filmu Terminator. Profesor Michio Kaku, podczas przemówienia w siedzibie Google powiedział, że całkiem możliwe, iż jedynym dla nas ratunkiem jest scalenie się ze sztuczną inteligencją. Nauka potrafi przewidywać zjawiska, jednak przyszłość naszego gatunku zależy od tak wielkiej ilości czynników, że można co do niej tylko zgadywać. Możemy wyobrazić sobie scenariusz, w którym w pokojowy sposób eksplorujemy Układ Słoneczny lub taki, w którym po znalezieniu zasobów, o które trzeba konkurować, toczymy kolejne wojny. W każdym z tych przypadków, rozwijając naszą technologię, nieuchronnie zbliżamy się do granicy, po przekroczeniu której, osiągnie ona autonomię. Już dziś, w czasach gdy dopiero zaczynamy sobie uświadamiać, czym SI może się stać, widzimy, że najpewniej nie będzie to inteligencja typu ludzkiego. Będzie miała inne cele i w inny sposób będzie podejmować decyzje. Jej pierwsze, prymitywne oddziaływania czujemy, biorąc do ręki smartfon, wsiadając do samochodu czy nawet otwierając lodówkę. Technologia jest coraz bliżej naszych mózgów i choć na razie w przeważającej większości służy do manipulacji nimi w celach sprzedażowych, w przyszłości może stać się ich częścią. Możliwe, że będziemy żyli w symbiozie, wykorzystując połączony potencjał naszych emocji i mocy obliczeniowej maszyn. W takiej rzeczywistości daleką przyszłością może być kolektywna świadomość, możliwe nawet, że oderwana od fizycznej egzystencji. Świadomość, w której może zaniknąć śmierć, ale też tak ceniona przez nas indywidualność. 

Starring: 
/in order of appearnace/
Justyna Janusz, Dominika Raczkiewicz, Joanna Wasiela, Pauli Lina, Martyna Brażewicz, Daria Kamińska, Renee Włodarczak, Klaudia Domańska, Katarzyna Nowak, Emilia
kolage made from photos of: Justyna Janusz, Dominika Raczkiewicz, Martyna Brażewicz, Daria Kamińska, Pauli Lina, Klaudia Domańska, Monika Kaczmarek, Katarzyna Nowak

My cover photo for the album by Abstrakt which triggered the preciding series, model: Justyna Janusz

Back to Top