Perspektywa kosmiczna

The Universe is under no obligation to make sense to you.
Wszechświat nie ma obowiązku bycia zrozumiałym.
-Neil DeGrasse Tyson

​​​​​​​Poczucie bycia mało istotną częścią rzeczywistości jest deprymujące. Świadomość, że jesteśmy jednostką w wielomiliardowej populacji jednego z około 9 mln gatunków, zamieszkujących jeden z setek miliardów światów, w jednej z setek miliardów galaktyk, we wszechświecie, który może nie być jedynym, również nie podnosi na duchu. Te informacje możemy albo odrzucić, uciekając w któryś z systemów wierzeń, zignorować, skupiając się na dniu dzisiejszym i przyjemnościach egzystencji albo spróbować zaakceptować. Przepracowanie tego problemu może nie być łatwe, gdyż wymaga przewartościowania, znalezienia nowych paradygmatów naszego życia. Dla niektórych może to wiązać się z wyjątkowo trudnym przekształceniem osobiście rozumianej sfery sacrum, bądź nawet z kompletnym jej odrzuceniem i to bez jakiejkolwiek gwarancji, że na końcu tej drogi czeka komfortowa świadomość sensu i celu.
Back to Top