currently/aktualnie: 

Selected solo shows / Wybrane pokazy indywidualne:
"It's more likely we're not special"/"Bardziej prawdopodobne, że nie jesteśmy wyjątkowi" Galeria Pusta, kurator: Katarzyna Łata, Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, Katowice, 14.04-29.08.2021r.
"Cosmic Perspective", Rozuch Gallery, Poznań / "Perspektywa kosmiczna" Galeria Sztuki ROZruch, kurator: Zdzisław Orłowski, Jeżyckie Centrum Kultury, Poznań, 18-30.09.2020r.
"Cosmic Perspective" photocast display / Pokaz fotokastu "Perspektywa Kosmiczna" Podczas DiasShow, kurator: Inez Baturo, Foto Art Festiwal 2019, Bielsko Biała 12-13.10.2019r.
"Delta State", FF Gallery, Łódź's Cuture House / "Stan Delta", Galeria Forum Fotografii, kurator: Magdalena Świątczak, Łódzki Dom Kultury, 14.09-13.10.2018r.
"Mara", 15th Rybnik Photography Festival / 15. Rybnicki Festiwal Fotografii 23-25.03.2018r.
„Mara”,  PAcamera Gallery, Suwałki Culture Center / Galeria PAcamera, kurator: Andrzej Zujewicz, Suwalski Ośrodek Kultury, Suwałki, 19.01-11.03.2018r.
"Body", Forma Festival 15 / "Ciało" Festiwal Forma 15, Rawicz, Poland 7-9.08.2015r.
"Organism" / „Organizm”, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie, sierpień/wrzesień 2014, wystawa w ramach II Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki. Leszno, Poland

Selected collective Shows / Wybrane pokazy zbiorowe:

"Sense of being" / "Poczucie bycia" wystawa zbiorowa ZPAF, Galeria Miasta Ogrodów, kuratorzy: Piotr Spek, Andrzej Zygmuntowicz, Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, 25.07-25.09.2020r.
"Brand New Man" / "Całkiem Nowy Człowiek" wystawa zbiorowa WZAR i ZPAF O. Wlkp. Galeria Rozruch, kurator: Tomasz Jędrzejewski, Jackowskiego 5-7, Poznań 26.06-10.09.2020r.
"Maybe it went this way" / "Być może tak było", wystawa zbiorowa ZPAF O. Wlkp. kurator: Sławomir Tobis, galeria Obok ZPAF, Plac Zamkowy 8, Warszawa 16.01-16.02.2020r., Galeria 5, Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, 27.02-03.05.2020r. Galeria sztuki Rozruch, V Festiwal im. Ireneusza Zjeżdżałki, Poznań 17-28.10.2020r.
"Portrait and more" / "Wokół portretu", wystawa główna II Dni fotografii alternatywnej. kuratorzy: Jolanta Rycerska, Andrzej Zygmuntowicz, Orkiestra Symfonia Varsovia, Warszawa 19-31.08.2019r., Galeria Miasta Ogrodów, Katowice 5.09-20.10.2019r.
"Festival of Historic and Alternative Photography Techniques" / „Festiwal Fotografii w Technikach Dawnych i Alternatywnych” Galeria "Piwnica" kuratorzy: Janusz Drobisz, Damian Gnaszczyk, MDK2 w Zabrzu, Poland 23.02-25.02.2018r.
"Spaces" / "Przestrzenie", Galeria w Ratuszu, kurator: Sławomir Skrobała, MBWA, Leszno, Poland 12.01-09.02.2017r.

„Dark Side of Art” - interdysciplinary exhibition / "Ciemna Strona Sztuki" - wystawa interdyscyplinarna, Cosmos Galerie, Vence, France, grudzień 2016r.
Interdyscyplinary exhibition "Posibly." / Interdyscyplinarna wystawa „Możliwe.” pracowników Katedry Rysunku Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, Galeria Rozruch, Poznań, Poland, 3.06-10.06.2016r.
"My Greaterpoland - analog (annex)" 9th Poznań Photography Biennale Exhibition / „Moja Wielkopolska – Analog (aneks)” wystawa zbiorowa w ramach 9. Biennale Fotografii w Poznaniu org. Galeria Arsenał i C.K. Zamek. Galeria Ciemnica, ul. Gwarna 13, Poznań, Poland 19-26.11.2015r.
SeeMe Exposure Awards 2015 Digital Exhibition / Pokonkursowy, cyfrowy pokaz fotograficzny SeeMe Exposure Awards 2015 – Art Photography Collection, Musee du Louvre, Paris, France 13.07.2015r.
"Art Inn: Young Art Fair" / "Art Inn: Targi Młodej Sztuki", galeria Labirynt, Lublin, Poland January 2015,

Selected Publications / wybrane publikacje:

"Wokół Portretu", Książka II Dni fotografii alternatywnej w Warszawie,plakat wystaw oraz prezentacja 5 prac z cyklu "Perspektywa Kosmiczna", ZPAF, Warszawa 2019r.
Art Habens Contemporary Art Review, wywiad i prezentacja cyklów „Mara” oraz „Perspektywa Kosmiczna”. Dwuletnia edycja specjalna. maj 2019r.
"Siła Współpracy" - album fotograficzny projektu Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Wielkopolski wydany z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego: 27.12.2018r.
"Inspiracje" Szerokiego Kadru - publikacja cyklu "Perspektywa Kosmiczna", Portal Szeroki Kadr by Nikon 3.12.2018r.
"Nie tylko cykl Mara" - recenzja prac autorstwa dr-a Krzysztofa Jureckiego, "Aspiracje - kwartalnik Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie" #49/50 (3/4/2017) sierpień 2018r.
"Mara" - opis wystawy w Galerii PAcamera, Tygodnik Przeglad, 5-11.02.2018r.
"Conceptual" - book by  Silvia Colombo, Antonio Muratore, LoosenArt, Rome, Italy, styczeń 2018r.
"Modular, Moda i Archtektura", autorka: dr inż. arch. Hanna Michalak - fotografie konceptualnej mody kolekcji zawartych w książce, Poznań 2016r.
„Mastro Pulce 8/2016” - wizualna interpretacja poezji, Włochy, listopad 2016r.
„Mimesis” portal Fototekstura.pl, autorska prezentacja prac, marzec 2016r.
Katalog 9. Biennale Fotografii w Poznaniu, opis twórczości, prezentacja prac i felieton koncepcyjny do konkursu „Ciało, Przestrzeń, Kosmos”, Styczeń 2016r.
Art Habens Contemporary Art Review, wywiad i prezentacja prac, wydanie specjalne, sierpień 2015r.
See Me Exposure Award Art Photography Collection Book, See Me Community, czerwiec 2015r.
Katalog festiwalu im. Ireneusza Zjeżdżałki, Miejska Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, 2014r.
Back to Top