Photography is not a language - artist statementOnce I thought a good photograph is when a viewer understands it exactly as a photographer wanted. I dissagree with that today. What if a photographer never wanted to say anything? Photography is not a language, and my works do not tell any stories, they do not have any obscured sence, but maybe sometimes, just sometimes, they hide some truth - my personal truth. 
Once a while I get this feeling when I have to get rid of some emotions. This is when I start to look for a picture that can do it for me. This feeling rises, gets more and more unbearable, and at it's climax makes me work. Photographs happen, or scetches of them, on which in many cases I work for months until they get final shape.
My inspirations are natural for a process like this. Subjective Photography artists like Minor White, Otto Steinert, Bronisław Schlabs, Zdzisław Beksiński, but also Edward Hartwig, Krzysztof Pruszkowski, Stanisław Woś, and painters: Włodzimierz Włoszkiewicz, Franics Bacon, Jackson Pollock, William Turner.
I present my works to You, becouse the final act of their existance is my viewers' feelings about them. Maybe you can find something in them, maybe I can get to know myself better, if you share your opinion, of course.

Krzysztof Ślachciak

Fotografia to nie język - deklaracja artystyczna


Kiedyś sądziłem, że dobra fotografia to taka, którą odbiorca zrozumie tak, jak tego chciał fotograf. Dziś się z tym nie zgadzam, bo co jeśli fotograf wcale nie chciał czegoś powiedzieć? Fotografia to nie język, a prezentowane przeze mnie prace nie służą przekazowi, nie są próbą opowiedzenia historii, nie mają ukrytego sensu, ale może, od czasu do czasu, kryje się za nimi jakaś prawda - moja, osobista prawda.
Raz na jakiś czas dopada mnie potrzeba wyrzucenia z siebie emocji. Szukam wtedy obrazu, którym mógłbym się ich pozbyć. Takie uczucie narasta, pogania, w kulminacyjnym momencie popycha do działania. Powstają fotografie, lub ich zalążki, często później ćwiczone przez miesiące aż do powstania docelowego obrazu.
Moje inspiracje są naturalne dla tego procesu. To przede wszystkim prace artystów nurtu fotografii subiektywnej: Otto Steinerta, Minora Whitea, Bronisława Schlabsa, Zdzisława Beksińskiego, ale również Edwarda Hartwiga, Krzysztofa Pruszkowskiego, Stanisława Wosia, a także malarzy: Włodzimierza Włoszkiewicza, Francisa Bacona, Jacksona Pollocka, Williama Turnera.
Swoje prace prezentuję Państwu, gdyż ostatnim aktem ich istnienia są odczucia widzów. Może znajdziecie w nich coś dla siebie, może dzieki temu ja dowiem się czegoś o sobie.

Krzysztof Ślachciak
Back to Top