Bio


Krzysztof (Eng. Christopher) Ślachciak, born in 1983, Poznań, Poland. Artist photographer, member of The Association of Polish Art Photographers. He graduated from Adam Mickiewicz University in Poznań with masters degree in Korean Studies and on Poznań University of Economics he did postgraduate studies in field of Business to Business Marketing with thesis on advertising photography. Since 2008 he runs his own commercial photography studio. Since 2011 until 2016, at the invitation of profesor Włodzimierz Włoszkiewicz, he conducted practical lessons of photography and lectures of composition for the Architecture Department's students at the Poznań University of Technology. Since 2013 until 2016 he ran photography section of the Artistic Science Club. At present he works for promoting artistic photography as a member of the board of The Association of Polish Art Photographers, Greaterpoland region. He also conducts his workshops and open-air events. Until now he has shown his works during more than 30 collective and solo exhibitions as well as other artistic events. 
Rys biograficzny


Krzysztof Ślachciak rocznik 1983. artysta fotograf, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, absolwent wydziału Neofilologii UAM, oraz studiów podyplomowych z Marketingu na Rynku Międzyinstytucjonalnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z pracą dyplomową traktującą o odbiorcach fotografii reklamowej. Od 2008 roku prowadzi Pracownię Fotografii Reklamowej Luminix. W latach 2011 - 2016, na zaproszenie profesora Włodzimierza Włoszkiewicza, prowadził zajęcia praktyczne dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, a od 2013 roku również wykłady z kompozycji oraz sekcję fotograficzną koła naukowego EduArt w ramach której odbywały się liczne warsztaty, spotkania autorskie i coroczne „Dni Fotografii na Politechnice Poznańskiej”. Obecnie pracuje na rzecz promocji fotografii artystycznej działając w zarządzie ZPAF Okręg Wielkopolski. Prowadzi także warsztaty i plenery fotograficzne. Do tej pory prezentował swoje prace podczas przeszło 30 wystaw i wydarzeń fotograficznych zarówno w kraju jak i za granicą. 


Back to Top