Bezdech - obiekt fotograficzny w formie akwarium z wodą. Praca zaprezentowana podczas wystawy fotografii i rzeźby pt. "Nietrwałe" 30.09.2021r. Galeria Sztuki Rozruch, Poznań. 
Back to Top