Granica
1. «linia zamykająca lub oddzielająca pewien określony obszar»
2. «linia podziału lub czynniki różnicujące coś»
3. «ograniczony zasięg lub miara czegoś dozwolonego»
4. «kres możliwości fizycznych lub psychicznych człowieka»
Objaśnienie tego pojęcia jest zaskakująco proste a jednocześnie otwarte na
interpretację oraz podatne na dookreślania i dopowiadania.
Dodatkowe pytania pojawiają się wręcz automatycznie i natychmiastowo :
Gdzie stawiamy granice ?
Jakie są źródła granic ?
Czy granice to nasze wewnętrzne upośledzenia i wątpliwości?
Czy brak granic jest wolnością ?
Podczas wystaw będziemy mogli podziwiać prace artystów z Litwy, Ukrainy,
Polski i Niemiec wypowiadających się za pomocą fotografii, rzeźby, grafiki
artystycznej, video, instalacji łączących różne pola sztuk wizualnych.
Kurator: Piotr Spek,
P.O. kuratora edycji litewskiej: Krzysztof Ślachciak
Muzeum Techniki i Energetyki w Wilnie
Lista autorów wystawy
Projekt „Granice” – odsłona litewska
Polska :
Wojciech Beszterda
Tomasz Jędrzejewski
Zdzisław Mackiewicz
Patrycja Pi Pa Piwosz
Władysław Radziwiłłowicz
Krzysztof Ślachciak
Niemcy:
Noa Heyne
Lukas Hoffmann
Ukraina:
Ksenia Hnylytska
Tetyana Khoroshun
Olena Matoshniuk
Liuba Plavska
Yana Shliabanska
Angie Siveria
Alina Yakubenko
Litwa :
Rimantas Dichavičius
Toma Šlimaite
Ugne Žilyte
Jonas Vaitekunas
Asta Vasiliauskaitė
Dokumentacja fotograficzna edycji litewskiej, która odbyła się w Muzeum Techniki i Energetyki w Wilnie:
Back to Top